Max Light Design

Vlastnosti systému

  • Okenný systém s tepelnou izoláciou, charakterizovaný hladkou a tenkou profilovou líniou
  • Minimálna pohľadová šírka: rám: 35 mm, krídlo: 35 mm.
  • Max Light spĺňa požiadavky na odolnosť proti vlámaniu RC2 v súlade s normou EN 1627.
  • Špecifický tvar profilov (vytváranie štruktúr podobných oceľovým profilom) dodáva konštrukcii technický, moderný charakter
  • Použitie: pevné okná, otváravé, otváravo sklopné okná: jedno alebo dvojkrídlové, (otváranie dovnútra).
  • Systém má riešenie otvárania balkónových dverí dovnútra aj von (s prahom aj bez neho).
  • Systém Max Light DESIGN sa vyznačuje moderným dizajnom

Súbory na stiahnutie