Max Light Invisible

Vlastnosti systému

  • Okenný systém s tepelnou izoláciou, charakterizovaný hladkou a tenkou profilovou líniou.
  • Špecifický tvar profilov (vytváranie štruktúr podobných oceľovým profilom) dodáva konštrukcii technický, moderný charakter.
  • Systém Max Light spĺňa požiadavky na odolnosť proti vlámaniu RC2 v súlade s normou EN 1627.
  • Použitie: pevné okná, otváravé, otváravo sklopné okná: jedno alebo dvojkrídlové, (otváranie dovnútra).
  • Charakteristickým rysom konštrukcie Max Light INVISIBLE je jej vzhľad: vďaka špeciálnemu tvaru rámu je možné krídlo skryť – z vonkajšej strany konštrukcia naberá vzhľad pevného zasklenie v ráme bez krídla.

Súbory na stiahnutie