Max Light Steel

Vlastnosti systému

  • Okenný a dverový systém s tepelnou izoláciou, charakterizovaný hladkou a tenkou profilovou líniou
  • Špecifický tvar profilov (vytváranie štruktúr podobných oceľovým profilom) dodáva konštrukciám technický, moderný charakter.
  • Minimálna pohľadová šírka dno otváravých okien: rám 35 mm, krídlo 35 mm.
  • Systém Max Light spĺňa požiadavky na odolnosť proti vlámaniu RC2 v súlade s normou EN 1627
  • Použitie: pevné okná, otváravé, otváravo sklopné okná: jedno alebo dvojkrídlové, (otváranie dovnútra).
  • Systém má riešenie otvárania balkónových dverí dovnútra aj von (s prahom aj bez neho).
  • Systém vyniká na trhu jedinečným a moderným dizajnom.

Súbory na stiahnutie